Psalm 117


Looft de HERE, alle gij volken,

prijst Hem, alle gij natiŽn;

want zijn goedertierenheid

is machtig over ons,

en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid.

Halleluja !