Stichting Bevrijding in Jezus' Naam

Gebed voor bevrijding en genezing in Jezus' naam:
Wees niet angstig want God is in Controle!

Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid.
Amen.
Diensten:


Zodra de diensten worden hervat, vindt u hier de datumsAls je gebed wilt ontvangen tijdens de dienst in Eindhoven, moet je het aanmeldingsformulier... invullen. Nadat wij het ingevulde formulier hebben ontvangen krijg je een uitnodiging per email.
De zaal in Eindhoven is om 14:30 uur open. De dienst begint om 16:00 uur.

Adres:
Gebouw Pitstop
Grand Combin 2
5624 NM Eindhoven


Gebed is gratis. De Stichting heeft wel kosten zoals o.a. de huur.
Zonder uw vrijwillige bijdrage kan de Stichting geen diensten houden.
Klik hier... voor uw online gift voor de Diensten in Eindhoven.